Drukuj

Dostawca § 5 (TMG)

FOL International GmbH
Von-Miller-Straße 9
67661 Kaiserslautern

Kontakt

Telefon: +49 (0) 631/35 31-0
Email: service@fotlinc.com

Dyrektorzy zarządzający

Stefanie Stauter, Michael Mallon

Rejestr handlowy

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kaiserslautern
Zarejestruj się – nie. HRB 2871

Podatek

Nr VAT (§27 ustawy o podatku od towarów i usług):
DE 811 607 743

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska uruchomiła europejską platformę rozwiązywania sporów (platforma OS) online pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Konsumenci mogą korzystać z tej platformy OS w celu pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów online z przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w UE. Nasz adres e-mail znajduje się na tej stronie w punkcie “Kontakt”.

Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.